Spring naar hoofd-inhoud

Vroege Vogels

Het is goed om er vroeg bij te zijn, zo vroeg als een vroege vogel.

In een mensenleven kunnen heel wat zaken gebeuren waardoor het lichaam ten gevolge van een externe oorzaak ernstig in de problemen komt. Een zware val, een ongeval, … het is zo gebeurd.  Het lichaam kan hierdoor in een shock terecht komen.  De hersenen, ledematen, gewrichten of vitale lichaamsdelen kunnen geraakt worden. De patiënt maakt een trauma mee en komt op de spoeddienst van het ziekenhuis terecht. Bij heel wat patiënten zijn de gevolgen van het trauma heel duidelijk aanwezig, bij anderen lijkt de impact van het trauma veel beter te overzien en ligt de weg open naar een volledig herstel. Bij een deel van die laatste groep blijken problemen groter dan aanvankelijk ingeschat. Een patiënt verlaat met goeie perspectieven het ziekenhuis, maar blijkt na enkele weken meer in de problemen te komen. Soms zijn de gevolgen voor de kwaliteit van leven groot of heel groot. Toch krijgen patiënten niet steeds de juiste erkenning voor de moeilijkheden, laat staan de juiste hulpverlening. Ze dreigen terecht te komen onder de radar van de zorg en lopen het risico in een latere fase van hun leven in een nog grotere zorgnood terecht te komen. Voor deze mensen willen we als een vroege vogel bij de pinken zijn.

In 2021 sloeg de BRUG de handen in mekaar samen met enkele partners in de zorg die dit probleem hebben aangekaart. Bij aanvang werd vooral stilgestaan bij de doelgroep mensen met een niet aangeboren hersenletsel ten gevolge van een trauma maar uiteindelijk werd gekozen een zorgpad uit te tekenen voor patiënten met een extern trauma in de bredere zin van het woord.

We danken de medewerkers van Groep Ubuntu, het revalidatiecentrum Overleie, Synaps, AZ Groeninge, Pamele, ’t Spoor , het intermutualistisch overleg met in bijzonder de sociale diensten van Bond Moyson , Liberale mutualiteit en CM voor hun constructieve inbreng om dit project op de rails te zetten en op te volgen samen met de Brug.

 

Meer info?

A5-folder voor de patiënt

Leidraad voor DMW