Spring naar hoofd-inhoud

Het inclusie- en vraagverhelderingsgesprek

Als zorgverlener kan je je kandidaat stellen om deze gesprekken af te nemen. Dit kan zowel voor reeds gekende mensen in jouw praktijk als voor nieuwe. Hier wordt de procedure kort toegelicht

Wat wordt van jou verwacht als zorgverlener?

 • Toelichting van project De Brug en acties die interessant kunnen zijn
 • Inclusie van de persoon door het invullen van het strookje in de folder en dit te bezorgen aan De Brug
 • In kaart brengen van de noden van de persoon
 • Het zorg-en welzijnsteam van de persoon noteren op het zorg-ID kaartje en vragen dit te bewaren bij zijn/haar identiteitskaart
 • Op basis van de resultaten van de  BelRAI-screener en de noden en wensen:
  • Adviesverstrekking met als doel patiëntempowerment te vergroten. Hierbij baseer je je op de sociale kaart van de regio en geef je onafhankelijk advies.
  • Bij eenvoudige situaties: ev. contactname met mantelzorg of mogelijke zorg- en welzijnsactoren voor zorgcoördinatie
  • Bij complexe situaties een casemanager inschakelen via MDO

Wat bespreek je met de persoon?

Zijn zorg- en welzijnsteam:

 • Huisarts 
 • Huisapotheker 
 • Thuisverpleegkundige
 • Gezinszorg (hulp aan huis bij oa. koken, boodschappen, ….)
 • Kine
 • …..        

En noteer dit op het zorg-ID kaartje.

Zijn zorgnoden

               Via https://www.belrai.org/nl

               Interesse in groepssessies en infomomenten ingericht via de gezondheidsacademie

Rechtenverkenning

     Ev. inschakelen van betrokken diensten zoals sociale dienst ziekenhuis, Diensten Maatschappelijk Werk van mutualiteit, CAW, ….

Opleiding gesprek en BelRAI-screener

De Brug organiseert op regelmatige basis opleidingen.

Tijdens het gesprek wordt er gebruik gemaakt van de BelRAI-screener. Dit komt uitvoerig aan bod tijdens de opleiding.

Meer info vind je bij gezondheidsacademie van De Brug

Ik stel mij kandidaat

Als zorg-en welzijnsverlener kan je je kandidaat stellen als includeerder voor De Brug. De Brug zal dan met jou contact opnemen als er een aanvraag voor een gesprek is in jouw regio.

Vul hiervoor bijgaande formulier in.

Ik doe een aanvraag 

Wat neem je mee tijdens het gesprek?

Tijdens het gesprek heb je de volgende documenten nodig:

 • Folder
 • Zorg-ID kaart
 • Het registratiedocument waarop je het besluit van het gesprek kan noteren en de gemaakte afspraken
 • Ev. BelRAI-screener op papier als je dit niet onmiddellijk via de webstie invult
 • Ev. laptop met internetverbinding

Je vindt alle documenten om af te drukken hieronder. De folder en de Zorg-ID kaart kunnen aangevraagd worden bij De Brug. 

Aanvraag folder                           Aanvraag Zorg-ID

Nuttige documenten

De procedure

Besluit inclusie- en vraagverhelderingsgesprek

Checklist noden en rechtenverkenning

BelRAI-screener invuldocument - (mag je bezorgen aan De Brug indien problemen met de invulmodule https://www.belrai.org/nl)

Folder (Strookje invullen en bezorgen aan De Brug + eigen gegevens)

Zorg-ID kaart

De Geïnformeerde Toestemming (volledig)