Spring naar hoofd-inhoud

BelRAI screener in het kort

BelRAI laat toe een globale beoordeling te maken van een persoon zijn fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden.

Zorgverleners verzamelen op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze gegevens die kunnen dienen om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan (complexe) zorgverlening.

De gegevens worden door de zorgverleners elektronisch geregistreerd. Hiervoor wordt een gratis BelRAI onlineplatform aangeboden.

BelRAI is dus een hulpmiddel voor zorgverleners en zorgorganisaties om de noden en het functioneren van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie op te volgen.

De BelRAI beoordelingsinstrumenten zijn gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde instrumenten van interRAI. 

Doel van de BelRAI screener?

  • Beeld vormen van het functioneren van de persoon
  • Momentopname (laatste 3 dagen)
  • Hulpverlenersperspectief primeert
  • Geen diagnosestelling
  • Geen waarden en normen
  • Doel: bepalen of  volledige BelRAI moet worden afgenomen

Opleiding BelRAI-screener

De Brug organiseert op regelmatige basis opleidingen.

Heb je interesse, neem dan contact op met De Brug

Nood aan meer informatie? 

Neem een kijkje op de WIKI van BelRAI

Vragen die aan bod kwamen tijdens de voorbije opleidingen

Overzicht vragen