Spring naar hoofd-inhoud

Het optimalisatiegesprek medicatie

Toelichting zorgverlener

Wie start op?

Het optimalisatiegesprek medicatie kan opgestart worden door de apotheker of de huisarts.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar er moet aan voldaan worden.

Wat wordt er verwacht van de apotheker?

 • Geef de folder van De Brug aan de patiënt
 • Vraag de patiënt het strookje van de folder in te vullen en jou te bezorgen. Je mag dit meegeven aan jouw tariferingsdienst
 • Ga na of het medicatieschema kan geoptimaliseerd worden (zie voorbeeld)
 • Neem contact op met de huisarts om de optimalisatie te bespreken
 • Noteer het in het verslag (zie voorbeeld) en hou dit bij
 • Registreer eventueel medicatie in gedeeld elektronisch dossier en pas het medicatieschema aan
 • Controleer bij het volgende bezoek telkens welk product de patiënt reeds neemt en biedt dit aan i.h.k.v. opvolgen van de therapietrouw.
 • Registreer CNK code CCP01­_VOS = 5520960 voor de vergoeding

Wat wordt er verwacht van de arts?

 • Infoverstrekking over optimaal medicatiegebruik
 • Bespreek het medicatieschema bij contactopname van de apotheker i.h.k.v. de optimalisatie van het medicatieschema
 • Registreer medicatie in (gedeeld) elektronisch patiëntendossier

Vergoeding

Er wordt een jaarforfait voorzien voor de telefonische contacten tussen arts en apotheker om de optimalisatie te bespreken, als de efficiëntiewinsten van De Brug het toelaten. 

Het jaarforfait kan gecumuleerd worden met andere verstrekkingen.

Jaarlijks zal de apothekersvereniging aan De Brug een overzicht bezorgen van de CNK code 5520960 per apotheker. Op basis daarvan wordt de vergoeding voor de apotheker en de huisarts voorzien.

Nuttige documenten

Verslag optimalisatiegesprek

Aanvraag folders

Onze Brugheld legt de groene enveloppe en het optimalisatiegesprek uit