Spring naar hoofd-inhoud

De huisapotheker

Sinds kort bieden de apothekers een nieuwe dienst aan. "Mijn huisapotheker". Waarom is dit interessant voor jou?

Wat doet de huisapotheker voor jou?

 • Heeft een volledig zicht op je medicatie. 
 • Stelt een medicatieschema voor jou op.
 • Past bij iedere wijziging je medicatieschema aan. 
 • Garandeert jou een persoonlijke begeleiding. 
 • Werkt samen met je huisarts en andere zorgverstrekkers.
 • Treedt op als contactpersoon voor alle informatie over je medicatie.

Voordelen van een medicatieschema

 • Biedt een volledig en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die je neemt, zowel voorgeschreven geneesmiddelen als zelfzorgmedicatie. 
 • Bevat alle nuttige informatie voor elk geneesmiddel zoals de dosering en het tijdstip van inname. 
 • Helpt je om je geneesmiddelen juist te nemen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
 • Kan door je huisapotheker worden gedeeld met de andere zorgverleners.

Hoe vraag ik dit aan?

Ga naar jouw vaste apotheek en vraag of hij jouw huisapotheker kan zijn. Hij zal vragen een overeenkomst te tekenen. Zo geef je een dubbele toestemming:

 • Toestemming om je gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen met andere zorgverleners. 
 • Toestemming om toegang te hebben tot een volledig overzicht van je behandeling via je farmaceutisch dossier en dit dossier bij te houden.

Goed om te weten

 • Je kan steeds veranderen van huisapotheker en om in het even welke apotheek je medicatie blijven halen.
 • Je kan de overeenkomst met je huisapotheker steeds beëindigen.