Spring naar hoofd-inhoud

De Groene Enveloppe

Toelichting zorgverlener

Waarom de groene enveloppe?

We stellen vast dat 85% van de patiënten na ontslag uit het ziekenhuis het medicatieschema niet aan de huisapotheker bezorgen. Dit maakt het moeilijk om een goed zicht te hebben op het correcte medicatiegebruik en het geven van adviezen op maat. Ook de combinatie van de thuismedicatie met de nieuwe medicatie zorgt soms voor problemen (dubbel gebruik, enz....)

Gezien in de enveloppe zowel de voorschriften als het medicatieschema zit, hopen we dat de patiënten dit steeds samen overhandigen.

Wie start op?

Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt de patiënt de enveloppe om af te geven aan de huisapotheker.

Wat wordt er verwacht van de apotheker?

  • Scan de CNK-code: 4172-714
  • In de enveloppe vind je de voorschriften en het medicatieschema. Ga na of de patiënt zijn nieuwe schema toepast en er eventueel extra advies nodig is. 
  • Geef de folder van De Brug aan de patiënt
  • Vraag de patiënt het strookje van de folder in te vullen en jou te bezorgen. Je mag dit meegeven aan jouw tariferingsdienst
  • Start indien nodig het optimalisatiegesprek op. Hiervoor wordt een vergoeding voorzien vanuit De Brug.

De enveloppe-actie heeft 3 doelen

  • De gegevensoverdracht bij ziekenhuisontslag naar de huisapotheek verbeteren
  • In kaart brengen in welke mate de patiënt zijn rol opneemt in de gegevensoverdracht. We gaan na hoeveel enveloppen door de apotheker ontvangen werden.
  • De medicatiebegeleiding in de apotheek in kaart brengen. Welke zorg verlenen apothekers? Welke problemen merken zij op en hoe lossen zij deze op? 

Nuttige documenten

Folder van De Brug

Aanvraag folders

Toelichting het optimalisatiegesprek