Spring naar hoofd-inhoud

Mantelzorg

In West-Vlaanderen woont achter iedere vijfde deur in welke straat, in welke gemeente ook, een mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die vrijwillig en langdurig de zorg opneemt voor een zorgbehoevende waarmee hij een bijzondere persoonlijke band heeft. Naast de vele formele verzorgers rond een patiënt (artsen, verpleegkundige, kinesist, apotheker, …) hebben de informele (mantel)zorgers een zeer belangrijke plaats in de dagelijkse zorg.

#WVLmanteltmee is een uniek project in West-Vlaanderen en hiervoor slaan de drie West-Vlaamse Projecten Geïntegreerde Zorg de handen in elkaar: Empact, De Brug en de Koepel.

Waarom doen we dit?

Meer dan ooit beseffen we dat de positie van de mantelzorger zeer essentieel is in de zorg voor patiënten, al dan niet met een chronische aandoening. Zeker in de voorbije coronatijd is meer dan ooit gebleken hoe belangrijk de plaats van mantelzorgers is.

Met onze actie rond de mantelzorgers willen we niet alleen ons respect voor de mantelzorger onderstrepen, maar willen we hen sterker maken en ook specifieke handvaten aanreiken om de zorg voor de patiënten thuis beter te organiseren.

Wat bereiken we?

De mantelzorger waardering en erkenning geven voor de geleverde inzet. We leggen een brug naar het aanbod en de ondersteuning die aan mantelzorgers wordt geboden vanuit verschillende diensten.  We bouwen aan een constructief samenwerkingsverband met meerdere mantelzorgverenigingen en diensten om na te gaan hoe we het bestaande aanbod voor mantelzorgers nog beter kunnen uitdragen, hoe we de mantelzorger nog sterker kunnen maken en initiatieven kunnen opzetten die het statuut van de mantelzorger nog beter kunnen maken. 


Hoe pakken we het aan?

Voor dit project  werken we met een stuurgroep waarin heel wat diensten en sectoren uit de provincie samen met de mantelzorgverenigingen vertegenwoordigd zitten. Via diverse werkgroepen focussen we ons op diverse aspecten van de mantelzorg zoals mantelzorgvriendelijk beleid, vroegdetectie van mantelzorgers, sterker worden als mantelzorger, inspiratie voor professionals, campagnes zoals “een pluim voor mantelzorgers” en “mantelzorg van A tot Z”,  …  Op www.wvlzorgt.be kan je al onze acties ontdekken.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit project? Neem dan zeker een kijkje op www.wvlzorgt.be of contacteer Carl Windels.