Spring naar hoofd-inhoud

De Gezondheidscheque

Toelichting zorgverlener

Wie start op?

Enkel erkende verstrekkers komen in aanmerking voor het geven van de leefstijlprogramma's (vb. een diëtist, kinesist, huisarts, psycholoog, …). Twijfel je of je in aanmerking komt? Neem contact op met GZC.debrug@wvlzorgt.be

Meestal zal jouw cliënt zelf al een formulier voor het gebruik van de gezondheidscheque meebrengen naar de consultatie. Indien dit niet zo is, kan je zelf hier onderaan een cheque afprinten.

Hou wel rekening met de geldigheidsduur.

Wat wordt er verwacht van de zorgverstrekker?

De gezondheidscheque kan ingezet worden voor de terugbetaling aan de cliënt van het persoonlijk aandeel van een leefstijlprogramma op vlak van voeding, beweging, mentaal welbevinden of rookstop.

  • Vul het gezondheidschequeformulier in
  • Voorzie minimaal 3 sessies vóór de einddatum van de cheque
  • Per leefstijlprogramma kan je een slechts 1x een cheque gebruiken
  • Verklaar dat jouw leefstijlprogramma evidence based is i.k.v. preventie (verlagen van kans op ziekte of verergering van ziekte) op het formulier. Dit betekent dat je de cliënt begeleidt en aanleert om een gezondere leefstijl aan te nemen en vol te blijven houden
  • Rapporteer naar de huisarts van de cliënt 
  • Bij beweegprogramma’s is een voorschrift van de arts met vermelding "leefstijlprogramma gezond bewegen" vereist

Vergoeding

De cliënt zal jou het invulformulier voorleggen waarop je het type leefstijlprogramma invult en per sessie het bedrag van het persoonlijk aandeel invult.

De cliënt betaalt jou het gebruikelijke tarief.

De cliënt bezorgt dit invulformulier aan Logo Leieland binnen de 14 dagen na de laatste sessie en ontvangt het bedrag van het persoonlijk aandeel, met een maximum van 45 € per leefstijlprogramma.

Meer info

Contacteer LOGO Leieland (GZC.debrug@wvlzorgt.be)