Spring naar hoofd-inhoud

De Gezondheidscheque

Toelichting doorverwijzer en zorgverlener

 

 

Toelichting voor doorverwijzers

 

Vanaf 1 april 2022 is de gezondheidscheque van 45 € enkel geldig als deze via een doorverwijzer (sociaal huis, organisatie, huisarts, ziekenhuis, mutualiteit, apotheker, …) aan een geïndiceerde cliënt wordt overhandigd.

 

Een geïndiceerde cliënt is iemand:

 • met verhoogde tegemoetkoming en/of chronische ziekte (neemt langer dan 6 maanden medicatie op voorschrift) en/of maatschappelijk kwetsbaar, in armoede
 • met baat bij een begeleid leefstijlprogramma op vlak van mentaal welbevinden, voeding, beweging, minderen/stoppen met roken, alcohol of drugs
 • die woont in Zuid-West-Vlaanderen (Eerstelijnszones regio Menen, Kortrijk en Waregem).

 

De gezondheidscheque twv. 45 €:

 • helpt mensen om makkelijker in te stappen in een begeleid leefstijlprogramma én dit beter vol te houden. Meer info in Wat is een gezondheidscheque “link naar nota”
 • Bij de cheque hoort een FOLDER “link naar folder” met info over de mogelijke leefstijlprogramma's en hoe je een verstrekker van een leefstijlprogramma in de regio vindt
 • De cheque van 45 € volstaat bijvoorbeeld voor terugbetaling van het persoonlijk aandeel van een aantal sessies bij een eerstelijnspsycholoog en maakt andere leefstijlprogramma’s betaalbaarder
 • De begeleider van het leefstijlprogramma (kinesist, eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog en diëtist) dient erkend te zijn door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (visumnummer).
 • Aan deze cheque zijn voor de doorverwijzer geen kosten verbonden. Deze cheque wordt gefinancierd door De Brug vzw en de opvolging gebeurt door Logo Leieland

 

De lijst met doorverwijzers die reeds werken met de gezondheidscheque vind je HIER “link naar lijst doorverwijzers”

 

Ben je ook geïnteresseerd om als doorverwijzer een gezondheidscheque ter waarde van 45 € en bijhorende folder aan te bieden aan jouw geïndiceerde cliënten?

Contacteer ons via GZC.debrug@wvlzorgt.be

 

Je krijgt van ons een digitaal chequeformulier met jouw logo/gegevenser op én een aantal gedrukte folders. Zo kan je hier makkelijk zelf mee aan de slag.

 

 

Toelichting voor de begeleiders van leefstijlprogramma's

 

De begeleider van het leefstijlprogramma (kinesist, eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog en diëtist) dient erkend te zijn door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (visumnummer).

Twijfel je of je in aanmerking komt? Neem contact op met GZC.debrug@wvlzorgt.be

Wat doe je als een cliënt een gezondheidscheque die hij kreeg van een doorverwijzer meebrengt naar de consultatie?

 • Vanaf 1 april 2022 is de gezondheidscheque van 45 € enkel geldig als deze via een doorverwijzer (sociaal huis, organisatie, huisarts, ziekenhuis, mutualiteit, apotheker, …) aan een geïndiceerde cliënt wordt overhandigd. Op de cheque staat zowel vooraan als achteraan de doorverwijzer vermeld.
 • Vul het deel “in te vullen door de begeleider” op het gezondheidschequeformulier volledig in
 • Voorzie minimaal 3 sessies vóór de einddatum van de cheque
 • Per leefstijlprogramma kan de cliënt slechts 1 cheque gebruiken
 • Verklaar dat jouw leefstijlprogramma evidence based is i.k.v. preventie (verlagen van kans op ziekte of verergering van ziekte) op het formulier. Dit betekent dat je de cliënt begeleidt en aanleert om een gezondere leefstijl aan te nemen en vol te blijven houden
 • Rapporteer naar de huisarts van de cliënt 
 • Bij beweegprogramma’s is een voorschrift van de arts met vermelding "leefstijlprogramma gezond bewegen" vereist

De cliënt betaalt jou het gebruikelijke tarief. Vul op het chequeformulier het bedrag van het persoonlijk aandeel van de cliënt in.

De cliënt bezorgt dit invulformulier aan Logo Leieland binnen de 14 dagen na de laatste sessie en ontvangt het bedrag van het persoonlijk aandeel, met een maximum van 45 € per leefstijlprogramma.

 

Nog vragen?

Contacteer LOGO Leieland (GZC.debrug@wvlzorgt.be)