Spring naar hoofd-inhoud

Zorgpad beroerte

Een geïntegreerd zorgpad

Het zorgpad Beroerte is een geïntegreerde opvolging van patiënten met een beroerte door het beroerteteam volgens de richtlijnen van het reeds ontwikkelde zorgpad beroerte in Zuid en Midden West-Vlaanderen.

Waarom?

De ernst van de ziekte en het chronische karakter vergt een nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners thuis en in het ziekenhuis. Het is aangetoond dat een dergelijke zorgprogramma hartfalen een duidelijke meerwaarde biedt bij de succesvolle behandeling van beroerte.

Het beter opvolgen van de parameters zoals gewicht en bloeddruk, glycemie… heeft tot gevolg dat de patiënt sneller stabiel is met een optimaal medicatiegebruik na ontslag uit het ziekenhuis. Een goede begeleiding van de apotheker, neuroloog, de huisarts bij o.a. het medicatiegebruik is hierbij zeer belangrijk.

 

Wat betekent dit voor jou als patiënt?

Je ontvangt van de neuroloog en/of beroertecoach:

  • Patiëntendagboekje voor registratie van parameters op advies van de arts
  • Infoboekje over beroerte
  • Educatiesessie over beroerte
  • Garantie op infodeling tussen jouw volledige beroerteteam (huisarts, neuroloog, apotheek, thuiszorg, …)
  • De apotheek zal jou helpen bij het goed geneesmiddelen gebruik
  • Je kan opleidingen volgen over verschillende onderwerpen aangeboden door De Brug en de partners
  • Je ontvangt gezondheidscheques

Via de gezondheidscheques krijg je korting bij het opstarten van een leefstijlprogramma rond bewegen, gezonde voeding, mentaal welbevinden of stoppen met roken.

Wat kost dit? 

Het is volledig gratis.

Het patiëntendagboekje

Dit kan worden beschouwd als het communicatieschriftje met het beroerteteam. Onregelmatigheden of belangrijke aandachtspunten kan iedereen (ook jij als patiënt) in dit boekje noteren zodat ook de andere leden van het team dit kunnen lezen. Het is dan ook belangrijk om dit boekje steeds mee te nemen naar de arts en de apotheek en het tonen aan de gezinszorg of de verpleegkundige aan huis.

Indien nodig kan men ook steeds contact opnemen met een lid van het team. Alle leden staan op het 1ste blad van het boekje.

Info voor de zorgverlener